CLASES DE APOYO MATERIAS PREVIAS

MATEMATICAS (PROF. DIAZ P.)
T.M. MARTES 9:30 A 10:30 | T.T. JUEVES 14:30 A 15:30

LENGUA (PROF. PEDERNERA S.)
T.M. MIERCOLES 11:00 A 12:00 | T.T. MIERCOLES 14:10 A 15:10

INGLES (PROF. ECHEGARAY L)
T.M. MARTES  11:00 A 12:20

CS. NAT. BIOLOGIA (PROF. CORIA L.)
T.T. MARTES 13:30  A 14:50

AREA CONTABLE (PROF. MONTENEGRO)
T.T. VIERNES 13:30 A 14:50

AREA INFORMATICA (PROF. MONTALDI H.)
T.T. MARTES 15:00  A 16:20